Johto

Johto

Juha Varelius

s. 1963, KTM

Digian toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen vuoden 2008 alusta lähtien. Vastaa yrityksen operatiivisesta liiketoiminnasta ja raportoi Digian hallitukselle. Aiemmin Varelius on toiminut Yhdysvalloissa bostonilaisen teknologiayrityksen Everypoint Inc:n toimitusjohtajana (2006–2007), johtotehtävissä Yahoolla ja Everypointilla Lontoossa ja Yhdysvalloissa (2002–2006) sekä erilaisissa johtotehtävissä Soneralla (1993–2002), jossa hän toimi mm. Soneran johtoryhmän jäsenenä ja Zedin toimitusjohtajana.

 

Tuula Haataja

s. 1964, KTM

Talousjohtaja, konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2013. Vastaa yhtiön taloudesta ja hallinnosta. Ennen Digialle siirtymistään Tuula Haataja työskenteli YIT:ssä Suomen rakentamispalveluiden talousjohtajana, YIT Building Services -segmentin sekä YIT Primatelin talousjohtajana (2002–2013) ja Soneralla useissa eri taloushallinnon johtotehtävissä (1995–2002). Hän on myös työskennellyt PWC:llä tilintarkastajana (1991–1995), jolloin hänen pääasialliset vastuualueensa olivat Suomessa, Venäjällä ja Baltian maissa.

 

Tom Puusola

s. 1967, tekn. yo

Liiketoimintajohtaja, Kotimaa-segmentin johtoryhmän jäsen ja toimitusjohtajan varamies Kotimaa-segmentin osalta vuodesta 2014. Konsernin johtoryhmän jäsen vuosina 2012–2014. Toiminut aiemmin Digian liiketoiminnan kehitysjohtajana (2010–2013) ja integraatioliiketoiminnan vetäjänä (2009). Tätä ennen integraatioliiketoimintaan, strategisiin asiakkuuksiin sekä kehitystoimintaan liittyviä johtotehtäviä Digian teollisuus ja kauppa -divisioonassa (2006–2008), Sentera Oyj:ssä (2003–2006), Iocore Oyj:ssä (2000–2003) ja Open Solutions Group:ssa (1998–2000). Ennen Digian edeltäjälle siirtymistä työskenteli Tekniikan Akateemisten Liitto TEK:ssä julkaisu- ja internet-tehtävissä (1992–1998) sekä Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus VTT:ssä ohjelmistokehitystehtävissä (1989–1992). Opiskellut tietotekniikkaa Teknillisessä korkeakoulussa.