Kaupankäynti Helsingin pörssissä tilikaudella 2015

Kaupankäynti Helsingin pörssissä tilikaudella 2015

Digia Oyj:n osake on tilikaudella noteerattu pohjoismaisessa pörssissä Informaatioteknologian IT Palvelut-toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on DIG1V. Alin kaupankäyntikurssi tilikaudella oli 2,74 euroa ja ylin 7,47 euroa. Osakkeen virallinen päätöskurssi tilikauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 7,01 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 4,05 euroa. Yhtiön markkina-arvo tilikauden päättyessä oli 146 338 271 euroa.

Katsauskauden aikana yhtiö vastaanotti seuraavat liputusilmoitukset:

Ingman-konserni ilmoitti 26.2.2015 konsernin sisäisestä järjestelystä, jolla Ingman Group Oy Ab on myynyt kaikki omistamansa Digia Oyj:n osakkeet Ingman Development Oy Ab:lle. Kaupan myötä Ingman Group Oy Ab:n omistus Digia Oyj:stä on laskenut alle 5 %:n liputusrajan ja Ingman Development Oy Ab:n omistus vastaavasti noussut yli 20 %:n liputusrajan 20,21 %:iin yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Matti Ilmari Savolainen ilmoitti 8.5.2015, että hänen hallinnassaan oleva osakemäärä alittaa 5 %:n rajan Digian osakkeista ja äänivallasta. Yhteensä Matti Ilmari Savolaisella on 970 659 Digian osaketta, joka vastaa 4,65 % Digian kaikista osakkeista ja äänistä.