Liikevaihto

Liikevaihto

Digia-konsernin liikevaihto tilikaudella oli 107,9 (97,4) miljoonaa euroa kasvaen 10,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Kotimaan liikevaihto tilikaudella oli 80,9 (77,0) miljoonaa euroa nousten 5,1 prosenttia. Qt:n liikevaihto tilikaudella oli 26,9 (20,4) miljoonaa euroa nousten 32,0 prosenttia.

Konsernin liikevaihdon kasvu johtui erityisesti Qt-liiketoiminnan erittäin vahvasta kasvusta. Qt:n liikevaihdon kasvun taustalla on hyvin sujunut myynti ja erityisesti autoteollisuus- sekä digitaalivastaanotin-tuotealueilla solmitut merkittävät kaupat. Lisäksi liikevaihdon positiivista kehittymistä on tukenut US dollarin vahvistuminen euroon nähden. Valuuttakurssimuutosten vaikutus Qt:n liikevaihdon kasvuun oli tilikaudella yhteensä 1,3 miljoonaa euroa.

Tuoteliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta tilikaudella oli 46,6 miljoonaa euroa (1–12/2014: 39,7 miljoonaa euroa) vastaten 43,2 (40,7) prosenttia.

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta tilikaudella oli 28,2 miljoonaa euroa (1–12/2014: 20,2 miljoonaa euroa) vastaten 26,1 (20,7) prosenttia.