Markkinat ja Digian liiketoiminta

Hallituksen toimintakertomus

Markkinat ja Digian liiketoiminta

Kotimaa-segmentti

Integraatio- ja analytiikkapalveluiden kysyntä jatkui tilikaudella vahvana. Liiketoiminnan kasvu oli IT-alan yleistä markkinakasvua nopeampaa ja kannattavuus pysyi hyvällä tasolla. Investointeja toimituskyvyn ja palveluiden laajentamiseen jatkettiin ja niiden odotetaan ylläpitävän liikevaihdon positiivista kehittymistä myös vuoden 2016 aikana. Toimipaikan optimoinnin tuote- ja liiketoimintamallien merkittävien kehitysinvestointien jatkaminen heikensi koko liiketoiminta-alueen kannattavuutta tilikaudella.

Toiminnan- ja tuotannonohjauksen liiketoiminta kehittyi tilikaudella kokonaisuutena kohtuullisesti, joskin alueella oli tyypillistä liiketoiminta-aluekohtaista kausivaihtelua. Microsoft-pohjaisen ratkaisuliiketoiminnan kasvu oli vahvaa ja toiminnan kannattavuus oli erittäin hyvä. Microsoft-teknologiaan perustuvassa ERP-liiketoiminnassa vuosineljännesten välillä oli erityisen vahvaa kausivaihtelua. Alueella solmittiin uusia merkittäviä toimitus- ja sovellushallinta-palvelusopimuksia, joiden ansiosta alueen liikevaihto kokonaisuutena kasvoi tilikaudella hieman, ja jotka luovat myös hyvän pohjan vuodelle 2016. Kausivaihtelu oli voimakasta myös Digian omiin ohjelmistoihin perustuvassa ERP-liiketoiminnassa. Kolmannella vuosineljänneksellä laskenut liikevaihto kääntyi neljännellä vuosineljänneksellä kasvuun, minkä ansiosta myös koko tilikauden liikevaihto kasvoi hieman.

Finanssialueen tuoteratkaisuihin perustuva liiketoiminta oli kasvussa koko katsauskauden ajan. Alueella jatketaan edelleen panostuksia rekrytointiin ja toiminnan Suomessa ennustetaan kasvavan IT-markkinoiden yleistä kasvuvauhtia nopeammin myös vuonna 2016.

Palveluliiketoiminnan kysyntä ja toiminnan kannattavuus kehittyivät tilikaudella erittäin positiivisesti. Liikevaihdon kasvu oli erityisen vahvaa vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Qt-segmentti

Qt-liiketoiminta oli erittäin vahvassa kasvussa koko katsauskauden ajan. Liikevaihdon kasvun myötä myös liikevoitto parani ja toiminta oli voitollista.

Katsauskauden aikana julkistettiin uusi Qt 5.5 -versio. Qt-verkkosivusto www.qt.io on otettu hyvin vastaan. Yhtiö näkee verkkosivuston roolin erittäin tärkeänä Qt-ekosysteemin johtamisessa ja tulee jatkossa kehittämään tätä kanavaa merkittävästi. Lokakuussa pidettiin Berliinissä Qt World Summit -konferenssi, jonne Qt-ekosysteemi kokoontui esittelemään ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista Qt-teknologiaan liittyen. Tapahtuma oli suuri menestys ja siihen osallistui noin 1 000 henkilöä ympäri maailmaa: asiakkaita, kumppaneita ja Qt-kehittäjäyhteisön jäseniä.

Katsauskaudella avattiin uusi toimisto Etelä-Koreassa ja myyntiresursseja on kasvatettu erityisesti Aasiassa. Liiketoiminnan kehittämispanostuksia on kohdistettu erityisesti kulutuselektroniikka- sekä autoteollisuussegmentteihin.