Osakepääoma ja osakkeet

Osakepääoma ja osakkeet

Osakkeen nimellisarvo on 0,10 euroa. Osakkeiden lukumäärä tilikauden 2015 päättyessä oli 20 875 645. Yhtiöllä oli tilikauden päättyessä hallussaan 57 372 kappaletta omia osakkeita.

Digialla oli 31.12.2015 Suomen Arvopaperikeskus Oy:n mukaan 4 241 osakkeenomistajaa. Kymmenen suurinta omistajaa olivat:

Osakkeenomistaja Osuus osakkeista ja äänistä
Ingman Group Oy Ab 20,6 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 14,6 %
Jyrki Hallikainen 7,4 %
Kari Karvinen 5,2 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 4,6 %
Matti Savolainen 4,3 %
Sijoitusrahasto Aktia Capital 1,4 %
Fim Fenno Sek 1,4 %
Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt 1,3 %
Sijoitusrahasto Aktia Nordic Small Cap 1,3 %
   

Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2015

Osakkeiden lukumäärä Osuus omistuksista Osuus osakkeista ja äänistä
1 – 100 25,9 % 0,3 %
101 – 1 000 56,3 % 5,0 %
1 001 – 10 000 15,6 % 8,6 %
10 001 – 100 000 1,6 % 11,7 %
100 001 – 1 000 000 0,5 % 26,6 %
1 000 001 – 4 000 000 0,1 % 47,7 %
     

Osakkeenomistuksen sektorijakauma 31.12.2015

  Osuus omistuksista Osuus osakkeista ja äänistä
Yritykset 4,2 % 27,6 %
Rahoitus ja vakuutus 0,4 % 8,3 %
Julkisyhteisöt 0,1 % 19,2 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,2 % 2,2 %
Kotitaloudet 94,5 % 40,7 %
Ulkomaat 0,7 % 2,0 %