Riskit ja epävarmuustekijät

Riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön lyhyen aikavälin epävarmuustekijät liittyvät mahdollisiin merkittäviin muutoksiin yhtiön pääliiketoiminta-alueilla.

Pitkään jatkunut yleinen talouden laskusuhdanne saattaa edelleen jatkuessaan vaikuttaa yhtiön asiakkaiden investointipäätöksiin ja maksuvalmiuteen, ja siten edelleen myös yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen. Merkkejä yleisen taloustilanteen vaikutuksista asiakkaiden investointipäätöksiin ja suunniteltujen projektien aikatauluihin on näkynyt tasaisesti koko katsauskauden ajan.

Lisäksi asiakasprojektikoon kasvaessa myös riskit projektien ja niiden kannattavuuden hallintaan liittyen kasvavat.

Yhtiön liiketoiminnan riskejä ja niihin varautumista on kuvattu myös yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.digia.com.

Lisäksi Digian suunniteltuun jakautumiseen ja Qt:n listautumiseen liittyy riskejä, jotka toteutuessaan voivat vaikuttaa Digian ja Qt:n toimintaan, taloudelliseen asemaan, tulokseen ja osakkeen arvoon. Näitä riskejä tullaan käsittelemään tarkemmin myöhemmin julkaistavassa listautumisesitteessä.