Taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut

Taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut

  2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto, € 000 107 880 97 433 99 740 100 448 121 940
Liikevoitto, € 000 7 641 4 310 -2 822 6 884 -22 168
Liikevoitto %:a liikevaihdosta 7 % 4 % -3 % 7 % -18 %
Oman pääoman tuotto % 14 % 8 % -10 % 10 % -42 %
Omavaraisuusaste % 54 % 51 % 50 % 53 % 48 %
Nettovelkaantumisaste % 17 % 30 % 29 % 28 % 34 %
 

Tilinpäätöksen liitetiedoissa on esitetty laajemmin konsernin viiden vuoden tunnuslukuja sekä tunnuslukujen laskentakaavat (liitetieto 28).