Tuloksen ja kannattavuuden kehitys

Tuloksen ja kannattavuuden kehitys

Digia-konsernin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä tilikaudella oli 8,4 (4,5) miljoonaa euroa nousten 88,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kannattavuus (EBIT-%) ennen kertaluonteisia eriä oli 7,8 (4,6) prosenttia.

Digia-konsernin liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen tilikaudella oli 7,6 (4,3) miljoonaa euroa. Kannattavuus (EBIT-%) kertaluonteisten erien jälkeen oli 7,1 (4,4) prosenttia. Kertaluonteiset erät sisältävät 0,8 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulun (1-12/2014: kertaluonteiset erät 0,2 miljoonaa euroa).

Kotimaan liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä tilikaudella oli 6,5 (6,3) miljoonaa euroa kasvaen 2,7 prosenttia, ja kannattavuus (EBIT-%) oli 8,0 (8,2) prosenttia. Kotimaan liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen tilikaudella oli 5,9 (6,3) miljoonaa euroa, ja kannattavuus (EBIT-%) oli 7,2 (8,2) prosenttia.

Qt:n liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä tilikaudella oli 1,9 (-1,9) miljoonaa euroa, ja kannattavuus (EBIT-%) oli 7,1 (-9,1) prosenttia. Qt:n liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen tilikaudella oli 1,8 (-2,0) miljoonaa euroa, ja kannattavuus (EBIT-%) oli 6,6 (-9,8) prosenttia.

Konsernin katsauskauden liikevoiton kasvu johtui Qt:n liikevaihdon merkittävää kasvua seuranneesta Qt:n kannattavuuden olennaisesta parantumisesta.

Konsernin tulos ennen veroja tilikaudella oli 6,9 (3,6) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen oli 5,2 (2,9) miljoonaa euroa.

Nettorahoituskulut tilikaudella olivat 0,7 (0,7) miljoonaa euroa.