Asiakkaidemme digiarki

Asiakkaidemme digiarkea

Arki ei ole entisensä. Se on digiarkea.

Katso, mitä asiakkaamme ajattelevat digitalisaatiosta ja kuinka se on muuttanut heidän liiketoimintaansa ja arkeaan. Me digialaiset toimimme asiakkaidemme kumppanina – digiarjen muutoksen mahdollistajana.

Case: Yara

Digitalisaatio ja kestävä kehitys

Maanviljely on tietointensiivinen toimiala, jossa pellolta ja tutkimuksista saatua tietoa on kyettävä hyödyntämään tehokkaasti. Katso, kuinka digitalisaatio on väline ratkaista globaaleja haasteita, jotka liittyvät ruoan riittävyyteen ja ilmastonmuutokseen.

https://www.youtube.com/watch?v=T8s1pAOsJH4

Case: Lojer

Digitalisaatio ja terveysalan teknologia

Mikä on digitaalisuuden ja IoT:n merkitys terveysalan teknologiayrityksille? Katso, mitä mahdollisuuksia digitalisaatio on tuonut tai tulee tuomaan Lojerille, ja millaisia haasteita siihen liittyy.

https://www.youtube.com/watch?v=IHRby7r8fNw

Case: Espoon kaupunki

Digitalisaatio ja palveluiden tuottaminen julkisella sektorilla

Miten digitalisaatio muuttaa kuntien tapaa toimia ja järjestää sosiaali- ja terveyspalveluita? Miten digitalisaatio tukee kansalaisten valinnanvapautta? Katso, mikä on palvelusetelin ja ostopalveluiden rooli tulevaisuuden sote-palveluiden tuottamisessa.

https://www.youtube.com/watch?v=yJtScwOQNFM


Case: Hätäkeskuslaitos

Digitalisaatio ja avunsaanti hätätilanteissa

Hätäkeskuslaitos haluaa jatkuvasti kehittää palveluitaan, jotta suomalainen hätäkeskustoiminta on maailman kärkitasolla. Katso, millaisia keinoja digitalisaatio on tuonut avunsaannin nopeuttamiseen hätätilanteissa.

https://www.youtube.com/watch?v=D7BUcmINmew

Case: Ilmarinen

Digitalisaatio ja monipuolisempi asiakaskokemus

Digitalisaatio korostuu työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen palveluissa asiakkaiden halutessa entistä monipuolisempia ja monikanavaisempia palveluita. Katso, miten kustannustehokas ja joustava järjestelmäintegraatio mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen.

https://www.youtube.com/watch?v=_ozAAXZ_5nY