Henkilöstö lukuina

Henkilöstö lukuina

Henkilöstömäärän kehitys

Henkilöstön ikäjakauma


Henkilöstön ikäjakauma Henkilöstön jakauma palveluvuosittain


Henkilöstön sukupuolijakauma