Henkilöstön tyytyväisyys ja sisäinen viestintä

Henkilöstön tyytyväisyydessä korostuvat mielekkäät työtehtävät sekä tiimi- ja esimiestyö

Henkilöstötyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti. Vuosittain tehtävän henkilöstötyytyväisyyskyselyn palautteen pohjalta määritellään kehityssuunnitelmat yksikkö- ja tiimikohtaisesti.

Vuoden 2015 henkilöstökyselyn mukaan Digia on onnistunut tarjoamaan digialaisille mielekkäitä työtehtäviä ja uusia haasteita oman tiimin lisäksi myös koko organisaatiossa. Työkavereihin, lähiesimiehiin ja työilmapiiriin oltiin yleisesti tyytyväisiä.

Digian kehittämiskohteita ovat kyselyn mukaan strategian ja tavoitteiden edelleen kirkastaminen henkilöstölle. Myös prosessien ja resurssoinnin parantaminen nousivat kehittämiskohteiksi tulevaisuudessa.

Henkilöstöviestinnän kanavia kehitettiin: intranet uudistui, Yammer otettiin käyttöön

Tiedon saatavuus ja ajantasainen viestintä ovat keskeisiä henkilöstötyytyväisyyteen vaikuttavia asioita. Arkisen informaatiotulvan keskellä tarve selkeälle ja tavoittavalle viestinnälle organisaation eri tasoilla korostuu. Viestinnältä odotetaan lisäksi yhä enemmän vuorovaikutteisuutta. Sisäisen viestinnän kanavia kehitettiin vuonna 2015 vastaamaan näihin vaatimuksiin.

Yammer, sosiaalinen media yrityskäyttöön, otettiin käyttöön Digian työkaluna vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon lopuksi. Suuressa organisaatiossa, jossa kaikki eivät tunne kaikkia, Yammer helpottaa yhteistyötä, keskustelua ja oikean henkilön tai asian löytämistä myös eri paikkakuntien välillä. Yammer on kanava paitsi tiimityöhön ja keskinäisviestintään, myös isomman joukon tavoittamiseen.

Digian uudistettu intranet julkaistiin lokakuussa 2015. Uudistuksen keskeisimpiä tavoitteita olivat vuorovaikutteisuuden lisääminen sekä julkaisijajoukon laajentaminen, jotta digialaista tekemistä työssä ja vapaa-ajalla näkyisi intranetissä aiempaa monipuolisemmin.

Uudesta intranetistä toteutettiin henkilöstölle loppuvuodesta palautekysely, jossa intranetiä kiiteltiin raikkaasta ulkoasusta, aiempaa selkeämmästä käyttöliittymästä sekä tiedon löydettävyydestä.

Intranetin sekä muiden sisäisen viestinnän kanavien kehittäminen jatkuu vuonna 2016.