Johtaminen ja esimiestyö

Laadukas esimiestyö varmistaa työhyvinvoinnin

Hyvällä johtamisella ja esimiestyöllä on tutkitusti suora vaikutus henkilöstön motivaatioon ja työhyvinvointiin sekä tätä kautta koko organisaation tuottavuuteen ja asiakkaiden tyytyväisyyteen. Laadukas esimiestyö on keskeisessä roolissa myös työkykyjohtamisessa.

Esimiestaitoja vahvistetaan Digialla jatkuvasti valmennuksin. Vuonna 2015 keskityttiin vahvistamaan esimiehen roolia ja osaamista muun muassa työsuhteen elinkaaren hallinnassa ja tilannejohtamisessa.

Vuonna 2015 perustettiin myös esimiespalvelut, joka yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa vastaa siitä, että kehittyvät työvälineet ja prosessit otetaan käyttöön liiketoimintayksiköissä.

HR-järjestelmät ja -prosessit auttavat johtamaan ja tukevat esimiehiä digiarjessa

Henkilöstöhallinnon järjestelmiä kehitettiin vuoden 2015 aikana, ja vuoden alussa otettiin käyttöön uusi HR-järjestelmä, Sympa HR. Järjestelmän ansiosta työsuhteita koskeva ajantasainen tieto on entistä helpommin sekä esimiesten että työntekijöiden käden ulottuvilla.

Sympa HR -järjestelmän avulla saadaan arvokasta tietoa työntekijöiden jakautumisesta eri nimike-, ura- ja palkkavaiheisiin. Tätä tietoa voidaan entistä paremmin hyödyntää esimerkiksi rekrytointitilanteissa. Uuden järjestelmän ansiosta keskeiset HR-tunnusluvut ovat ajantasaisesti esimiesten käytössä ja tuovat näkyvyyttä jokapäiväiseen johtamiseen.