Rekrytointi ja tehtävänkierto

Monipuolisia mahdollisuuksia sekä kokeneille että uraansa aloittaville kyvyille

IT-toimialalla osaajista on kova kilpailu. Digiallakin on jatkuva tarve rekrytoida eri tekniikoita ja toimialoja hallitsevia sovelluskehittäjiä sekä seniori- että junioritasolle.

Rekrytoivat esimiehet tehostavat rekrytointiprosessia

Vuoden 2015 aikana rekrytointiprosessia kehitettiin perustamalla liiketoimintoihin erityiset rekrytoivat esimiestiimit. Rekrytointitiimien avulla on saatu tehostettua rekrytointiprosessia sekä onnistuttu kokoamaan paremmin liiketoiminnan osaamistarpeisiin sopivia projektitiimejä ja henkilöitä. Tiimien ansiosta rekrytoivien esimiesten keskinäinen yhteistyö toimii jouhevasti, ja esimiesten kouluttaminen uusien työkalujen ja toimintamallien käyttöön on aiempaa helpompaa.

Kasvua tukemaan rekrytoidaan uusia osaajia

Suunnitelmissa on rekrytoida uusia osaajia tukemaan Digian kasvua. Tämän vuoksi myös rekrytointiprosessia on uudistettu. Uudistetun rekrytointijärjestelmän avulla pystymme paremmin palvelemaan sekä hakemustaan jättävää hakijaa että rekrytoivia esimiehiä. Myös sopivien hakijoiden valinta ja vertailu eri liiketoimintojen välillä on uuden järjestelmän myötä aiempaa helpompaa.

Uraperheet mahdollistavat sisäisen tehtävänkierron

Sisäinen rekrytointi on tärkeä osaamisen hankinnan kanava, ja sen avulla pystymme tarjoamaan tehtävänkiertoa ja uramahdollisuuksia Digialla. Sisäisestä suosituksesta johtaneeseen rekrytointiin on tarjolla henkilöstölle erillinen bonus.

Digian uraperheet ovat erinomainen kanava tehtävänkierrossa Digian sisällä. Työntekijä voi kasvaa eri uratasoilla tai siirtyä toiseen liiketoimintaan joko olemassa olevalla tehtävänimikkeellä tai vaihtaa kokonaan tehtävää. Vuonna 2016 HR-järjestelmää kehitetään tukemaan ura- ja tehtävänkiertoa.

Digia Career Compass tarjoaa mahdollisuuksia nuorille kyvyille

Digia Career Compass on nuorten ja vastavalmistuneiden rekrytointiohjelma. Ohjelman avulla Digiaan rekrytoitiin vuoden 2015 aikana parisen kymmentä uutta nuorta kykyä. Samalla on kehitetty Digian työnantajamielikuvaa ja oppilaitosyhteistyötä eri paikkakunnilla nuorten kohderyhmässä.


Ohjelman avulla Digia haluaa tarjota opiskelijoille ja vastavalmistuneille joustavasti erilaisia työsuhdemuotoja, kuten määräaikaisuuksia ja tuntityötä sekä opinnäytetyöpaikkoja. Digia tarjoaa kehittymispolkuja nuorille osaajille myös muun muassa projektinhallinnassa ja Integraatioakatemiassa.