Liiketoimintakatsaus

Kasvua sekä kotimaan että Qt:n liiketoiminnassa 

Digian liikevaihto vuonna 2015 oli 107,9 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuoteen nähden oli 10,7 prosenttia. Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä lähes kaksinkertaistui ja oli 8,4 miljoonaa euroa. 

Digia-konserni, € 000 

2015

2014 Muutos %
Liikevaihto 107 880  97 433 10,7 %
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä  8 402 4 461 88,3 %
Liikevoitto 7 641 4 310 77,3 %
 

Digian liiketoiminta on jakautunut kahteen segmenttiin: Kotimaa ja Qt. Kotimaa-segmentin osuus Digian liikevaihdosta oli 75 prosenttia ja Qt:n 25 prosenttia vuonna 2015.

Kotimaa

Kotimaassa Digia auttaa asiakkaitaan palveluiden kehittämisessä, toiminnan ohjaamisessa ja tiedon hyödyntämisessä. Asiakkaille suunnattua tarjoomavalikoimaa on kehitetty ja laajennettu systemaattisesti vuosien varrella.

Kotimaan liiketoiminnan vahvuutena on syvä osaaminen paikallisten organisaatioiden ydinprosesseista sekä niitä tukevista operatiivisista järjestelmistä ja integraatioista. Digitaalisen liiketoiminnan palvelut laajentavat Digian roolia asiakkaiden arvoketjussa. Palvelumalli kattaa lisäksi konsultoinnin, palvelumuotoilun, kehityskumppanuuden ja jatkuvat palvelut.

Vahvaa toimialaosaamista Digialla on erityisesti kaupan, logistiikan ja teollisuuden alalta, julkiselta sektorilta sekä pankki- ja vakuutusalalta.

Kotimaa-segmentti vuonna 2015

Kotimaa-segmentin liikevaihto kasvoi 5,1 prosenttia ja oli 81 miljoonaa euroa vuonna 2015. Kysyntä oli hyvää monella eri alueella. Erityisesti integraatio- ja analytiikkapalvelut ja finanssialueen tuoteratkaisut kasvoivat yleistä markkinakasvua nopeammin.


Kotimaa-liiketoiminnan liikevoitto kasvoi 2,7 prosenttia edellisvuodesta ja oli ennen kertaluonteisia eriä 6,5 miljoonaa euroa. Kannattavuus (EBIT-%) oli 8 prosenttia.

Kotimaa-segmentti, € 000 2015 2014 Muutos %
Liikevaihto 80 946 77 028 5,1 %
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 6 479  6 311 2,7 %
Liikevoitto 5 858 6 311  -7,2 %
 

Qt

Kansainvälinen liiketoiminta painottuu ohjelmistokehitystyökalujen tuottamiseen ja myyntiin Qt-liiketoiminnan kautta.

Qt on ohjelmistokehittäjien työkalu, jolla voidaan luoda työpöytä-, sulautettuja ja mobiilisovelluksia tehokkaasti ja käyttöjärjestelmäriippumattomasti.

Kansainvälisessä Qt-liiketoiminnassa keskitymme sulautettuihin järjestelmiin erityisesti autoteollisuus-, digi-TV- ja teollisuusautomaatio-tuotealueilla sekä myyntiverkoston kehittämiseen.

Qt:n vahvuuksia ovat suuret kohdemarkkinat ja sulautettujen järjestelmien käytön kasvu, maailmanlaajuinen asiakaskunta, teknologiaosaaminen sekä Qt-ekosysteemi.

Qt-segmentti vuonna 2015

Qt-segmentin liikevaihto kasvoi 32 prosenttia ja oli 27 miljoonaa euroa vuonna 2015.

Qt:n liikevaihdon kasvun taustalla on hyvin sujunut myynti ja erityisesti autoteollisuus- sekä digitaalivastaanotin-tuotealueilla solmitut merkittävät kaupat. Lisäksi liikevaihdon positiivista kehittymistä on tukenut US dollarin vahvistuminen euroon nähden. Valuuttakurssimuutosten vaikutus Qt:n liikevaihdon kasvuun oli tilikaudella yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Kasvua tukivat myös tehdyt toimenpiteet myyntiverkoston ja jälleenmyyntiverkoston laajentamiseksi ja tehostamiseksi.

Liikevaihdon kasvun myötä myös liikevoitto kasvoi ja oli ennen kertaluonteisia eriä 1,9 miljoonaa euroa. Kannattavuus (EBIT-%) oli 7,1 prosenttia.

Qt-segmentti, € 000 2015 2014 Muutos %
Liikevaihto 26 934 20 406 32,0 %
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 1 923 -1 850  
Liikevoitto 1 786 -2 001  
 

Lue lisää Digian taloudellisesta kehittymisestä hallituksen toimintakertomuksesta.