Kansainvälinen ohjelmistoliiketoiminta

Qt-teknologialla moderneja sovelluksia sulautettuihin laitteisiin ja eri käyttöjärjestelmiin

Vuosi 2015 oli merkittävän kasvun aikaa Digian kansainväliselle Qt-liiketoiminnalle. Qt-liiketoiminta kasvoi vuoden 2015 aikana 32 prosenttia. Vuoden aikana tehtiin useita merkittäviä muutoksia Qt:n organisaatioon sekä toimintamalleihin.

Kansainvälinen liiketoiminta on Digian näkökulmasta vahvasti painottunut ohjelmistokehitystyökalujen tuottamiseen ja niiden myyntiin. Qt-liiketoiminta yhtiöitettiin omaksi liiketoiminnaksi vuoden 2015 alusta alkaen, ja se muodosti vuonna 2015 noin 25 prosenttia koko Digian liikevaihdosta.

Globaali markkina, laaja asiakaskunta

Kaupallinen Qt-kehitysympäristö on aktiivisessa käytössä yli 5 000 työpöytäohjelmistojen ja sulautettujen ohjelmistojen asiakasyrityksellä. Asiakkaat edustavat laajasti eri toimialoja, kuten kulutuselektroniikkaa, autoteollisuutta, lentokoneteollisuutta, energiaa, puolustushallintoa ja mediaa. Lisenssimyynnin osalta suurimmat markkina-alueet ovat Yhdysvallat, Saksa ja Japani. Pääosa Qt:n liikevaihdosta muodostuu lisenssimyynnistä. Lisenssimäärät ovat olleet kasvussa vuoden 2015 aikana.

Sulautettujen järjestelmien rooli kasvussa

Digia uskoo, että sulautettujen järjestelmien ohjelmistokehitysmarkkinoilla korostuu tarve graafisten käyttöliittymien kehitystyökaluille. Kosketusnäytöistä on tullut arkipäivän vaatimus melkein kaikille laitteille, missä muutosvoimana on ollut älypuhelinten suuri menestys. Siksi Digian vuoden 2015 painopisteenä on ollut Qt-tarjooman kehittäminen paremmin vastaamaan sulautettujen järjestelmien kehittämishaasteisiin.

Digia on panostanut merkittävästi Qt:n ominaisuuksiin ja uskoo Qt:n olevan kilpailukykyinen ohjelmistokehitysympäristö kaikissa johtavissa käyttöjärjestelmissä ja kohdemarkkinoissa. Osoituksena Qt-ekosysteemin vahvasta kasvusta toukokuussa 2015 julkaistua Qt 5.5 -versiota on ladattu yli miljoona kertaa. Qt.io-verkkosivustolla on noin 500 000 kävijää kuukaudessa.

Tarjooman kehitystä erityisesti sulautettujen ohjelmistojen alueella

Qt-liiketoiminnan näkökulmasta markkinan voi jakaa karkeasti kolmeen osa-alueeseen: työpöytäohjelmistot, sulautetut ohjelmistot ja mobiilisovellukset. Digian asiakkaat ovat yrityksiä, jotka kehittävät omia sovelluksiaan tai tuotteita mainituilla alueilla. Vuoden 2015 aikana Digia on kehittänyt tarjoomaansa erityisesti sulautettujen ohjelmistojen alueella. Uudet tuoteversiot sisältävät mainittujen erityisalueiden tarkoituksiin räätälöityjä ominaisuuksia ja vain kaupallisen lisenssin alla saatavia piirteitä.


Digia on laajentanut avoimen lähdekoodin lisensointimallin muutosta heinäkuussa julkistetussa Qt 5.5 -versiossa.

Digia on myös kehittänyt Qt-tuotetarjoomaa esittelemällä uuden Qt Application Development -tuotteen, joka sisältää kaikki tarvittavat desktop- ja mobiilialustat modernille sovelluskehitykselle yhdessä tuotteessa. Vastaavat muutokset julkaistiin myös digitaalisessa myyntikanavassa (qt.io).

Perustuotteiden kehittämisen lisäksi tarjoomaa on kehitetty automotive-segmentissä tiiviissä yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Lokakuussa 2015 julkaistiin Qt Automotive Suite -tuote, joka tarjoaa autovalmistajille uusia toiminnallisuuksia ja työkaluja sekä nopeamman pääsyn markkinoille IVI-ratkaisujen (In-Vehicle-Infotainment) osalta. Tuote on saatavilla vuoden 2016 toisen neljänneksen aikana.

Panostuksia oman myyntiverkoston ja jälleenmyyntiverkoston laajentamiseen

Tuotekehityksen lisäksi vuoden 2015 panostukset ovat kohdentuneet liiketoiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on ollut sekä oman myyntiverkoston että jälleenmyyntiverkoston laajentaminen. Omat myyntikonttorit kattavat nyt Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Aasian. Uutena toimipisteenä avattiin toimisto Etelä-Koreassa, ja se on ollut toiminnassa 1.10.2015 lähtien. Omia myyntikonttoreita täydentävät jälleenmyyjät Venäjällä, Japanissa, Puolassa, Kiinassa ja Intiassa. Jälleenmyyntiverkostoa laajennettiin vuoden 2015 aikana Turkkiin ja Puolaan.

Vuoden 2015 aikana Qt-liikevaihto kasvoi aiempaan vuoteen verrattuna 32 prosenttia. Merkittävä osa kasvusta tuli laajentuneen ja tehostuneen myyntitoiminnan ansiosta.

Myynnin kehittämistä jatketaan edelleen vuonna 2016. Lisäkasvua haetaan jatkossa myös liiketoiminnan kehittämisaktiviteeteista sulautettuihin järjestelmiin, erityisesti autoteollisuuteen sekä kulutuselektroniikkaan.