Palveluiden kehittäminen

Palveluiden kehittämisellä kilpailuetua

Kaikki, mikä on digitalisoitavissa, digitalisoituu. Yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden on välttämätöntä investoida sähköisiin palvelukanaviin, digitaalisiin palveluihin, sähköiseen asiointiin, verkkokaupankäyntiin ja tietotyön tuottavuuden parantamiseen. Uudistuminen ja palveluiden kehittäminen on jatkuva prosessi.

Digian Palveluiden kehittämisen tarjooma-alue muodostuu asiakkuuksien kehittämisen palvelupaletista, jonka avulla asiakkaamme voivat kehittää omia asiakkuuksiaan, sekä palveluiden digitalisoinnista, asiakaskohtaisten järjestelmien ja palveluiden toimittamisesta ja palveluiden ulkoistamisesta. Tarjooma-alue on keskeinen osa Digian kokonaistarjoomaa.

Palveluiden digitalisointi on Digian strateginen kulmakivi

Asiakasyritykset tarvitsevat tuekseen näkemyksellisen ja osaavan kumppanin, joka kykenee auttamaan heitä monikanavaisten palveluiden kehittämisessä, asiakaskokemuksen parantamisessa sekä digitalisaation ilmiöiden ymmärtämisessä. Kumppanilta odotetaan tukea kehityshankkeiden ja -projektien valmistelussa, monikanavaisten palveluiden suunnittelussa, palvelukonseptien kehittämisessä sekä palveluiden toteutuksessa ja jatkuvassa kehitystyössä.

Autamme asiakkaitamme kehittämään heidän omia asiakkuuksiaan tarjoamalla palvelukarttakonsultaatiota ja palvelumuotoilua sekä toimittamalla CRM-järjestelmiä. Toimimme asiakkaidemme luotettuna kumppanina myös asiakaskokemuksen parantamisessa sekä liiketoiminnan ja palveluprosessien digitalisoimisessa. Palveluiden digitalisointi onkin yksi Digian strategisista kulmakivistä. Palveluiden digitalisointi tapahtuu toteuttamalla tavoitteellisesti erilaisia liiketoiminta verkossa -ratkaisuja, jotka on integroitu osaksi asiakkaan järjestelmäkokonaisuutta.

Palveluiden ulkoistamismahdollisuuksia tarjoamme asiakkaillemme käyttöpalveluista pilvipohjaisiin ratkaisuihin, sovellus- ja palvelunhallinnasta ja pääkäyttäjätoiminnoista loppukäyttäjätukeen ja aina kokonaisen liiketoimintaprosessin ulkoistukseen asti. Lisäksi toteutamme asiakaskohtaisia järjestelmiä ja palveluita eri sektoreiden erityistarpeisiin.

Digialla on vahva osaaminen ja pitkä kokemus alueen palveluista, mukaan lukien erityistä turvaluokitusta vaativat turvatilatoimitukset. Asiakkaamme arvostavat toimitusten ja palveluiden takana olevia tuotteistettuja ratkaisuja sekä kykyämme toimia laajojen kokonaisuuksien konsulttina, toimittajana ja integraattorina. Uusien palveluiden ja ansaintalogiikoiden luomisessa tarvitaan kykyä ymmärtää asiakkaiden arkea sekä muuttuvaa toimintaympäristöä.

Uusia palveluita mobiilisti ja monikanavaisesti

Vuoden 2015 aikana Digia panosti palveluiden kehittämisen alueella merkittävästi erityisesti sähköisten palveluiden ja mobiiliratkaisuiden kehittämiseen.


Digia Ote tuo yrityksen keskeisimmät palvelut mobiiliin helppokäyttöisesti ja älykkäästi. Digia Salpa on puolestaan viranomaisille ja yrityksille suunnattu mobiiliviestinnän tuote, joka salaa sekä puheen että viestiliikenteen puhelimissa, tableteissa ja työasemissa.

Yksi valtakunnallisestikin merkittävä lanseeraus oli Hätäkeskuslaitoksen kanssa yhteistyössä toteutettu 112 Suomi -sovellus. Sovellus paikantaa soittajan satelliittipaikannuksella. Hätäkeskuslaitoksen järjestelmiin rakennetun rajapinnan ansiosta sijaintitieto välittyy automaattisesti hätäkeskuspäivystäjälle, mikä puolestaan nopeuttaa avunsaantia hätätilanteessa. Vuoden 2015 loppuun mennessä sovellusta oli ladattu yli neljännesmiljoona kertaa.

Merkittävä hanke on myös sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP), jonka digitalisoinnista Digia on vastannut. Valtakunnallisen toimintamallin piirissä oli vuoden 2015 lopussa yhdeksän kuntatoimijaa.

Digitaalisten palveluiden kysynnän ennakoidaan kasvavan

Palvelualueen kysyntä kehittyi suotuisasti vuonna 2015. Digitaalisten palveluiden merkitys osana yritysten ja julkisten toimijoiden palvelukokonaisuutta kasvaa tulevaisuudessa entisestään. Tämä edellyttää Digialta erilaisten palvelukeskusten ja uudenlaisten palvelumallien kehittämistä. Palveluiden johtamisen ohella kokonaispalvelussa painottuvat tietoturva ja läpinäkyvyys.

Myös IoT on alue, jonka odotetaan kasvavan tulevaisuudessa.