Osaketietoa

Osaketietoa

Osakepääoma ja osakkeet

Digia Oyj:n osakkeiden lukumäärä 31.12.2015 oli 20 875 645 osaketta.

Yhtiöllä oli 31.12.2015 yhteensä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n mukaan 4 241 osakkeenomistajaa.

Kymmenen suurinta omistajaa

Osakkeenomistaja Osuus osakkeista ja äänistä
Ingman Development Oy Ab 20,6 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 14,6 %
Jyrki Hallikainen 7,4 %
Kari Karvinen 5,2 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 4,6 %
Matti Savolainen 4,3 %
Sijoitusrahasto Aktia Capital 1,4 %
Fim Fenno Sek 1,4 %
Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt 1,3 %
Sijoitusrahasto Aktia Nordic Small Cap 1,3 %
   

Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2015

Osakkeiden lukumäärä Osuus omistajista Osuus osakkeista ja äänistä
1 – 100 25,9 % 0,3 %
101 – 1 000 56,3 % 5,0 %
1 001 – 10 000 15,6 % 8,6 %
10 001 – 100 000 1,6 % 11,7 %
100 001 – 1 000 000 0,5 % 26,6 %
1 000 001 – 4 000 000 0,1 % 47,7 %
     

Osakkeenomistuksen sektorijakauma 31.12.2015

  Osuus omistajista Osuus osakkeista
Yritykset 4,2 % 27,6 %
Rahoitus ja vakuutus 0,4 % 8,3 %
Julkisyhteisöt 0,1 % 19,2 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,2 % 2,2 %
Kotitaloudet 94,5 % 40,7 %
Ulkomaat 0,7 % 2,0 %