Toimitusjohtajan katsaus

Vahvan kasvun vuosi

Epävarmasta maailmantalouden tilanteesta huolimatta vuosi 2015 oli Digialle vahvan kasvun vuosi. Tavoitteenamme oli kannattava kasvu valitsemillamme päätarjooma-alueilla kotimaassa ja Qt-liiketoiminnassa kansainvälisesti. Koko yhtiön liikevaihto kasvoi vahvasti ja myös tulos kasvoi merkittävästi. Tämä näkyi myös positiivisena kehityksenä osakemarkkinoilla – Digian osakekurssi nousi lähes 150 prosenttia vuoden 2015 aikana.

Kotimaan liiketoiminnassa jatkoimme panostuksia asiakasymmärryksen syventämiseksi sekä myynnin kehittämiseksi. Kysyntä oli hyvää monella eri alueella, erityisesti integraatio- ja analytiikkapalveluissa. Myös rahoitusalan palveluiden kysyntä jatkoi kasvuaan.

Erityisen vahvaa kasvu oli Qt-liiketoiminnassa, joka kasvoi peräti 32 prosenttia edellisvuodesta. Ilman valuuttakurssimuutoksia kasvu oli 25,5 prosenttia. Liikevaihdon kasvun myötä myös liikevoitto parani merkittävästi ja toiminta oli voitollista. Kasvua tukivat tehdyt toimenpiteet myyntiverkoston ja jälleenmyyntiverkoston laajentamiseksi ja tehostamiseksi.

Edessä lupaava tulevaisuus

Tulevaisuus näyttää molemmille Digian liiketoiminnoille lupaavalta. Kotimaa-liiketoiminnassa vahvuutenamme on organisaatioiden ydinprosessien sekä niitä tukevien operatiivisten järjestelmien ja integraatioiden syvä osaaminen. Digitaalinen liiketoiminta laajentaa rooliamme asiakkaiden arvoketjussa.

Sulautettujen järjestelmien kasvunäkymät luovat kansainväliselle Qt-liiketoiminnallemme hyviä mahdollisuuksia: esineiden internet (IoT) tuo älyä kaikkiin käytössä oleviin laitteisiin luoden kysyntää myös helppokäyttöisille graafisille käyttöliittymille. Laitteiden kirjo puolestaan tarjoaa merkittävän potentiaalin alustariippumattomille sovelluskehitysvälineistöille. Nämä keskeiset muutostrendit yhdessä avoimen lähdekoodin lisenssimuutoksen kanssa edesauttavat Qt:n lisenssimyyntiämme muun muassa autoteollisuudessa, kodinkoneissa ja -elektroniikassa sekä erilaisissa teollisissa sovelluksissa.

Tulemme myös laajentamaan Qt-myyntiverkostoamme kattamaan omilla toimipisteillä maantieteellisesti suurimmat markkina-alueet, joita ovat Yhdysvallat, Saksa, Kiina, Etelä-Korea ja Japani, sekä kasvattamaan jälleenmyyntiverkostoamme teknologiakumppaneihin.

Kotimaan liiketoiminnassa tavoittelemme jatkossakin Suomen ICT-markkinan keskimääräistä kasvuvauhtia nopeampaa orgaanista kasvua, hyvän liikevoiton tasoa sekä vahvaa kassavirtaa. Kartoitamme aktiivisesti mahdollisuuksia myös tarkoin valikoituihin, yhtiön strategiaa tukeviin yritysostoihin.

Haluamme olla asiakkaidemme suositelluin kumppani, ja tavoitteen saavuttamisessa asiakaslupauksemme ohjaa päivittäistä työtämme. Lupaamme toimia kyvykkäästi, hyvällä asenteella ja yhteistyössä asiakkaan ja kumppaneiden kanssa. Työmme lopputulokset toimivat luvatusti.


Suunnitelmissa Digian jakauttaminen kahdeksi itsenäiseksi pörssiyhtiöksi

Käynnistimme elokuussa 2015 selvitykset Digian liiketoiminnan eriyttämiseksi kahdeksi erilliseksi pörssiyhtiöksi.

Jakautumisen tavoitteena on mahdollistaa Qt- ja Kotimaa-liiketoimintojen kehittäminen erillisiin toimialoihin keskittyvinä pörssiyhtiöinä. Jakautuminen selkeyttää liiketoimintarakenteita, hallintoa ja rahoitusta.

Jakautumisen esivalmistelut ovat edenneet, ja tavoitteena on päättää jakautumisesta maaliskuussa 2016 pidettävässä yhtiökokouksessa. Mikäli Digian osakkeenomistajat hyväksyvät jakautumisen ja jakautumissuunitelman, heistä tulee sekä Digian että Qt:n omistajia. Digian osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena yhden Qt:n osakkeen jokaista omistamaansa Digian osaketta kohden.

Jakautumisen tapahtuessa siirryn itse vetämään Qt:n liiketoimintaa ja kotimaan liiketoimintaan keskittyvän Digian toimitusjohtajana aloittaa Timo Levoranta. Toivotan Timon lämpimästi tervetulleeksi Digiaan.

Olen erittäin ylpeä siitä, mikä Digia on tänään. Haluan kiittää asiakkaitamme ja osakkeenomistajiamme luottamuksesta Digiaa kohtaan. Erityisen suuret kiitokset haluan esittää osaaville ja motivoituneille digialaisille – ilman teidän panostustanne yhtiömme menestyminen ei ole mahdollista.

Lämmin kiitos kaikille yhteistyöstä.

Juha Varelius
Toimitusjohtaja