1. Liikevaihto

Emoyhtiön liitetiedot

1. Liikevaihto

Liikevaihdon jakautuminen

€ 000 2015 2014
Konsernin hallintopalvelut 7 920 6 724
Yhteensä 7 920 6 724