10. Sijoitukset

Emoyhtiön liitetiedot

10. Sijoitukset


€ 000 

Sijoitukset
tytäryhtiö-

osakkeisiin

Muut

osakkeet
ja osuudet

Yhteensä

2015

Yhteensä

2014

Hankintameno 1.1. 113 613 606 114 222 114 219
Lisäykset - - - 3
Vähennykset -38 - -38 -
Hankintameno 31.12. 113 578 606 114 184 114 222
         
Kirjanpitoarvo 1.1. 113 613 606 114 222 114 219
Kirjanpitoarvo 31.12. 113 578 606 114 184 114 222
         

Erittely muista osakkeista ja osuuksista

Konserniyritykset Kotipaikka Kotimaa Omistusosuus

Osuus

äänivallasta

Digia Hong Kong Ltd Hong Kong Kiina 100 % 100 %
Digia Estonia Oü Tallinna Viro 100 % 100 %
Digia Sweden AB Tukholma Ruotsi 100 % 100 %
Digia Finland Oy Helsinki Suomi 100 % 100 %
The Qt Company Oy Helsinki Suomi 100 % 100 %
         

 Muut osakkeet ja osuudet

€ 000
Kiinteistö Oy Rukan Kuukkeli 62
Kytäjä Golf Oy 39
Vierumäki Golf Oy 17
Vierumäki Golf Club Oy 35
Vierumäen Loma-aika Oy 138
Vierumäen Kuntoharju Oy 270
Rikunniemen Huolto Oy 6
Tahko Golf Club Oy 39
Yhteensä 606