11. Lyhytaikaiset saamiset

Emoyhtiön liitetiedot

11. Lyhytaikaiset saamiset

€ 000 2015 2014
Saamiset saman konsernin yrityksiltä    
Myyntisaamiset 186 41
Siirtosaamiset 867 1 060
Lainat - 653
Muut saamiset 97 184
Siirtosaamiset 170 260
Yhteensä 1 320 2 198