13. Pitkäaikainen vieras pääoma

Emoyhtiön liitetiedot

13. Pitkäaikainen vieras pääoma

€ 000 2015 2014
Lainat rahoituslaitoksilta 7 500 9 000
Yhteensä 7 500 9 000