14. Lyhytaikainen vieras pääoma

Emoyhtiön liitetiedot

14. Lyhytaikainen vieras pääoma

€ 000 2015 2014
Korollinen    
Lyhytaikaiset korolliset velat 4 500 6 000
Velat saman konsernin yrityksille    
Lainat 57 417 57 350
Korollinen lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 61 917 63 350
     
Velat saman konsernin yrityksille    
Ostovelat 92 389
Siirtovelat 3 035 2 561
Muille    
Ostovelat 237 160
Muut velat 513 86
Siirtovelat 1 663 641
Koroton lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 5 540 3 836
     
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 67 456 67 186
     

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät muodostuvat vuosilomapalkan jaksotuksesta, jaksotetuista palkka- ja palkkiovarauksista sekä tilikauden verotettavan tulon verojaksotuksesta.