15. Vastuusitoumukset

Emoyhtiön liitetiedot

15. Vastuusitoumukset

Leasingvuokravastuut 

€ 000 2015 2014
Alkaneella tilikaudella maksettavat 197 187
Myöhemmin maksettavat 137 188
Yhteensä 334 375
     

Muut vuokravastuut

€ 000 2015 2014
Alkaneella tilikaudella maksettavat     2 746 3 404
Myöhemmin maksettavat 7 351 3 064
Yhteensä              10 097 6 468
     

Velkojen vakuudeksi annetut kiinnitykset ja osakkeet

€ 000 2015 2014
 Rahoituslaitoslainat 12 000  15 000
 Yrityskiinnitykset 59 800  59 800
 Pantatut osakkeet, kirjanpitoarvo 111 455 111 455
     

Muut vastuut

€ 000      
2015 2014
Omasta puolesta annetut vakuudet    
   Muut     1 024 317
Yhteensä                                        1 024 317