3. Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat tiedot

Emoyhtiön liitetiedot

3. Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat tiedot

€ 000 2015 2014
Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot 852 603
Muut palkat ja palkkiot 2 803 2 512
Eläkevakuutusmaksut 433 462
Muut henkilöstökulut 96 101
Yhteensä 4 184 3 677
     
Henkilöstön määrä 31.12. 2015 2014
Johto ja hallinto

34

34
Yhteensä 34 34