4. Poistot ja arvonalentumiset

Emoyhtiön liitetiedot

4. Poistot ja arvonalentumiset

€ 000   2015 2014
Suunnitelman mukaiset poistot      
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet  276 423
Yhteensä   276 423