5. Tilintarkastajien palkkiot

Emoyhtiön liitetiedot

5. Tilintarkastajien palkkiot

€ 000 2015 2014
Tilintarkastus 122 137
Muut lakisääteiset toimeksiannot 6 -
Veroneuvonta 1 5
Muut palvelut 66 48
Yhteensä 194 187