6. Rahoitustuotot ja -kulut

Emoyhtiön liitetiedot

6. Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot

€ 000 2015 2014
Korko- ja rahoitustuotot saman konsernin yrityksiltä 835 8
Korko- ja rahoitustuotot muilta 1 185
Yhteensä 836 192
     

Rahoituskulut

€ 000 2015 2014
Korkokulut konserniyrityksille 536 643
Korkokulut muille yrityksille 293 349
Lainojen hoitokulut 78 92
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 0 801
Muut rahoituskulut 118 70
Yhteensä 1 025 1 954