7. Tuloverot

Emoyhtiön liitetiedot

7. Tuloverot

€ 000 2015 2014
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 16 -339
Tuloverot satunnaisesta toiminnasta 600 760
Yhteensä 616 421
     

Jaksotuseroista sekä kirjanpitoarvojen ja verotuksellisten arvojen välisistä väliaikaisista eroista johtuvat laskennalliset verosaamiset on olennaisuuden periaatetta noudattaen jätetty kirjaamatta taseeseen. Laskennallisten verosaamisten määrä tilikauden päättyessä on 164 641,90 euroa.