Emoyhtiön tuloslaskelma

Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS)

 Liitetieto

1.1.–31.12.2015

1.1.–31.12.2014

 

 

   

Liikevaihto

1

7 920 000,00 6 724 226,00
       

Liiketoiminnan muut tuotot

2

30 960,00 29 650,00

Henkilöstökulut

3

-4 184 612,35 -3 676 981,00

Poistot ja arvonalentumiset

4

-276 247,07 -422 557,76

Muut liiketoiminnan kulut

5

-2 912 572,54 -2 497 266,38

 

 

-7 342 471,96 -6 567 155,14

 

 

   

Liikevoitto

 

577 528,04 157 080,86

 

 

   

Rahoitustuotot ja -kulut

6

-189 383,40 -1 762 067,34

 

 

   

Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja

 

388 144,64 -1 604 996,48

 

 

   

Satunnaiset erät

 

3 000 000,00 3 800 000,00

 

 

   

Voitto ennen veroja

 

3 388 144,64 2 195 003,52

 

 

   

Tuloverot

7

-615 729,61 -420 520,88

 

 

   

Tilikauden voitto

 

2 772 415,03 1 774 482,64