1. Segmentti-informaatio

Konsernin liitetiedot

1. Segmentti-informaatio

Digia raportoi kahta liiketoimintasegmenttiä, jotka ovat Qt ja Kotimaa. Qt-segmentin muodostaa yhtiön kansainvälinen Qt-ohjelmistoliiketoiminta. Kotimaa-segmenttiin kuuluu yhtiön kaikki muut liiketoiminnat Suomessa ja Ruotsissa.

Liikevaihto, € 000 2015 2014 Muutos %
Kotimaa 80 946 77 028 5,1 %
Qt-liiketoiminta 26 934 20 406 32,0 %
Digia-konserni 107 880 97 433 10,7 %
       
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä, € 000 2015 2014 Muutos %
Kotimaa 6 479 6 311 2,7 %
Qt-liiketoiminta 1 923 -1 850  
Digia-konserni 8 402 4 461 88,3 %
 
Liikevoitto, € 000 2015 2014 Muutos %
Kotimaa 5 858 6 311 -7,2 %
Qt-liiketoiminta  1 786 -2 001  
Digia-konserni 7 641 4 310 77,3 %
 
Varat, € 000 31.12.2015 31.12.2014
Kotimaa 53 007 51 076
Qt-liiketoiminta 18 232 17 332
Kohdistamaton 13 056 11 985
Digia-konserni 84 295 80 393
     

Liikevaihdon jakautuminen asiakkaan sijainnin mukaan

€ 000

2015

2014

Suomi 79 678 76 986
Muut maat 28 207 20 447
Yhteensä 107 880 97 433
     

Liikevaihdon jakautuminen toiminnoittain

€ 000 2015 2014
 Työmyynti 57 878 53 848
 Lisenssimyynti 46 440 39 661
 Muut myynti 3 562 3 924
 Yhteensä 107 880 97 433