11. Tuloverot

Konsernin liitetiedot

11. Tuloverot

€ 000

2015

2014

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verot

1 626 973

Edellisten tilikausien verot

19 -186

Muut erät

186

-

Laskennalliset verot

-127 -3

Yhteensä

1 704 784
     

Tuloslaskelman verokulut ja konsernin kotimaan verokannalla (20 prosenttia) laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma:

€ 000

2015

2014

Tulos ennen veroja

6 932 3 634

 

   

Verot laskettuna kotimaan verokannalla

1 386 727

Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat

208 91

Verovapaat tulot

-168 -2

Vähennyskelvottomat kulut

168 215

Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista

75 75

Muut erät

-43 -3

Verot aikaisemmilta tilikausilta

- -130

Yhteensä

1 626 973

 

   

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verot

1 626 973