12. Osakekohtainen tulos

Konsernin liitetiedot

12. Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden voitto verojen jälkeen kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettua keskiarvoa laskettaessa vähennetään yhtiön hallussa olevat omat osakkeet.

 

2015

2014

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto (€ 000)

5 228 2 850

 

   

Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana

20 768 097 20 780 221

Osakeoptioiden laimennusvaikutus

- -

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

tilikauden aikana

20 768 097 20 780 221

 

   

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR/osake)

0,25 0,14

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR/osake)

0,25 0,14