15. Laskennalliset verosaamiset ja -velat

Konsernin liitetiedot

15. Laskennalliset verosaamiset ja -velat

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2015 aikana: 



€ 000 



1.1.2015

Kirjattu
tulos-

laskelmaan

Kirjattu
omaan

pääomaan



Kurssierot

Ostetut/

myydyt tytär-yritykset



31.12.2015

Laskennalliset verosaamiset:

 

       

 

Varaukset

48

-42 - - - 7

Muut erät

153 134 - - - 287

Yhteensä

201 92 - - - 293
             
€ 000 1.1.2015

Kirjattu
tulos-

laskelmaan

Kirjattu
omaan

pääomaan

Kurssierot

Ostetut/

myydyt tytär-yritykset 

31.12.2015

Laskennalliset verovelat:

           

Yhdistelytoimenpiteistä

122 -86 - - - 36

Muut erät

167 51 - - - 218

Yhteensä

289 -35 - - - 254
 

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2014 aikana:



€ 000 



1.1.2014

Kirjattu
tulos-

laskelmaan

Kirjattu
omaan

pääomaan



Kurssierot

Ostetut/

myydyt tytär-yritykset



31.12.2014

Laskennalliset verosaamiset:

 

       

 

Varaukset

55 -7 - - - 48

Muut erät

316 -163 - - - 153

Yhteensä

371 -170 - - - 201
             
€ 000 1.1.2014

Kirjattu
tulos-

laskelmaan

Kirjattu
omaan

pääomaan

Kurssierot

Ostetut/

myydyt tytär-yritykset 

31.12.2014

Laskennalliset verovelat:

           

Yhdistelytoimenpiteistä

208 -86 - - - 122

Muut erät

253 -87 - - - 167

Yhteensä

461 -172 - - - 289