16. Myyntisaamiset ja muut saamiset

Konsernin liitetiedot

16. Myyntisaamiset ja muut saamiset

€ 000

2015

2014

Myyntisaamiset ja muut saamiset

   

Myyntisaamiset

18 345 14 400

Saamiset pitkäaikashankkeista asiakkailta

1 219 2 009

Vuokravakuustalletukset

160 291

Tilikauden tuloksen verosaaminen

103 209

Siirtosaamiset

2 897 2 258

Muut saamiset

1 016 1 232

Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteensä

23 741 20 399
     

€ 000

2015

2014

Erääntymättä olevat myyntisaamiset

15 875 12 777

1–30 päivää erääntyneet myyntisaamiset

1 706 802

31–60 päivää erääntyneet myyntisaamiset

350 431

Yli 60 päivää erääntyneet myyntisaamiset

415 390

Yhteensä

18 345 14 400
     

Tilikauden 2015 tilinpäätöksessä luottotappioiden määrä oli yhteensä 0,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä luottotappioiden määrä oli yhteensä 0,1 miljoonaa euroa. Myyntisaamisten ja vuokratakuutalletusten kirjanpitoarvo on kohtuullinen arvio niiden käyvästä arvosta. Niiden tasearvot vastaavat parhaiten sitä rahamäärää, joka on luottoriskin enimmäismäärä. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät liittyvät lakisääteisten vakuutusmaksujen jaksotuksiin sekä muihin jaksotettuihin kuluihin.