17. Rahavarat

Konsernin liitetiedot

17. Rahavarat

€ 000

2015

2014

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

   

Korkorahasto-osuudet

331 329

Pankkitilit

6 379 4 803

Yhteensä

6 710 5 132