2. Pitkäaikaishankkeet

Konsernin liitetiedot

2. Pitkäaikaishankkeet

Pitkäaikaishankkeista kirjattuja tuottoja sisältyy konsernin liikevaihtoon yhteensä 16,5 miljoonaa euroa vuonna 2015 (13,8 miljoonaa euroa vuonna 2014). Keskeneräisistä pitkäaikaishankkeista kirjattuja tuottoja sisältyi konsernin tuloslaskelmaan 8,7 miljoonaa euroa 31.12.2015 (11,8 miljoonaa euroa 31.12.2014). Keskeneräisistä pitkäaikaishankkeista saatuja ennakkomaksuja sisältyi taseeseen 0,3 miljoonaa euroa 31.12.2015 (0,3 miljoonaa euroa 31.12.2014).