20. Varaukset

Konsernin liitetiedot

20. Varaukset

Varausten muutokset vuoden 2015 aikana:


€ 000

Uudelleen-
järjestelyvaraus

Tappiolliset
sopimukset


Yhteensä

1.1.2015

151

231 382

Varausten lisäykset

 758

27 784

Käytetyt varaukset

 -773

-225 -998

31.12.2015

 136

33 169
       

Varausten muutokset vuoden 2014 aikana:


€ 000

Uudelleen-
järjestelyvaraus

Tappiolliset
sopimukset


Yhteensä

1.1.2014

446

275 721

Varausten lisäykset

 151

231 382

Käytetyt varaukset

 -446

-275 -721

31.12.2014

 151

231 382
       

Uudelleenjärjestelyvaraus

Uudelleenjärjestelyvaraukset liittyvät tilikauden aikana toteutettuihin organisaatiomuutoksiin. Uudelleenjärjestelyvaraus sisältyy taseen siirtovelkojen ryhmään.

Tappiolliset sopimukset

Kiinteähintaisista projekteista muodostetaan tappiovaraus, mikäli käy ilmeiseksi, että projektin valmiiksi saattamiseksi joudutaan tekemään merkittävästi enemmän työtä, kuin mitä projektin myynnin yhteydessä on ennakoitu ja mitä asiakkaalta voidaan sopimuksen perusteella laskuttaa.

Tilinpäätöshetkellä 31.12.2015 oli yhteensä kolme kiinteähintaista projektia, joista on muodostettu tappiovaraus vielä jäljellä olevan työmäärän perusteella.