22. Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat

Konsernin liitetiedot

22. Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat

€ 000

2015

2014

Rahoitusleasingvelat, vähimmäisvuokrien kokonaismäärä

   

Yhden vuoden kuluessa

835 625

Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa

701 656

 

   

Rahoitusleasingvelat, vähimmäisvuokrien nykyarvo

   

Yhden vuoden kuluessa

817 599

Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa

696 646

 

   

Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut

42 35

 

   

Rahoitusleasingvelkojen kokonaismäärä

1 512 1 245
     

Rahoitusleasingsopimukset käsittävät IT-laitteita ja autoja. Sopimukset ovat 2–4 vuoden mittaisia.