23. Muut vuokrasopimukset

Konsernin liitetiedot

23. Muut vuokrasopimukset

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:

€ 000

2015

2014

Yhden vuoden kuluessa

4 292 4 389

Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa

8 200 3 890

Yli viiden vuoden kuluessa

931 309

Yhteensä

13 423 8 589
     

Konserni on vuokrannut kaikki käyttämänsä tuotanto- ja toimistotilat. Vuokrasopimusten pituudet ovat keskimäärin 1–5 vuotta ja normaalisti niihin sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta alkuperäisen päättymispäivän jälkeen. Konserni on myös vuokrannut huoltoleasingsopimuksilla autoja. Leasingsopimusten pituus on normaalisti kolme vuotta.