24. Vastuusitoumukset

Konsernin liitetiedot

24. Vastuusitoumukset

€ 000

2015

2014

Omasta puolesta annetut vakuudet

   

Yrityskiinnitykset

59 800 59 800

Muut

1 426 727

Yhteensä

61 194 60 527
     

Muut vastuusitoumukset liittyvät paäosin vuokrasopimusten pankkitakauksiin.

Edellä mainittujen vastuiden lisäksi Digia Oyj:n tytäryhtiötä Digia Finland Oy:tä vastaan on Oulun käräjäoikeudessa vireillä Digia Finlandin entisen työntekijän väitettyä laitonta irtisanomista koskeva oikeudenkäynti, jossa Digia Finlandilta vaaditaan korvausta n. 0,15 miljoonaa euroa laittomasta irtisanomisesta ja lisäksi oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Digia on kiistänyt kanteen kokonaisuudessaan ja arvioi menestymismahdollisuudet asiassa hyviksi.

Lisäksi Digia Oyj:n tytäryhtiö on vastaanottanut asiakkaan reklamaation ja purkuilmoituksen osapuolten välistä toimitussopimusta koskien. Purkuilmoituksessaan asiakas on vaatinut yhtiötä palauttamaan asiakkaan maksamat maksut ja lisäksi suorittamaan viivästyskorvausta yhteensä 0,06 miljoonaa euroa sekä pidättänyt oikeuden mahdolliseen vahingonkorvaukseen, mikäli asiakas katsoo kärsineensä asian johdosta vahinkoa. Osapuolten välillä on kesken neuvottelut asian sovinnollisesta ratkaisemisesta, eikä yhtiö usko asian etenevän riitaprosessiin.