26. Lähipiiritapahtumat

Konsernin liitetiedot

26. Lähipiiritapahtumat

Osapuolten katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen osapuoli pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys sekä tytäryritykset. Konsernin lähipiiriin kuuluvat myös hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet sekä johdon perheenjäsenet.

Toimitusjohtajalle sekä konsernin johdolle on maksettu tilikaudella palkkoja ja palkkioita sisältäen luontaisedut seuraavasti:

€ 000

2015

2014

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet

647 429
Osakepalkkiot 146 0
Yhteensä 792 429
     

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle on maksettu palkkoja ja palkkioita vuonna 2015 seuraavasti:

 

 

 € 000

Kyttälä Pertti

Hallituksen puheenjohtaja

78

Ingman Robert

Hallituksen varapuheenjohtaja

 55

Ruotsalainen Seppo

Hallituksen jäsen

 39

Saarinen Leena

Hallituksen jäsen

 41

Karvinen Kari

Hallituksen jäsen

 9

Uhari Tommi Hallituksen jäsen 40

Hokkanen Päivi

Hallituksen jäsen

 40

Öistämö Kari

Hallituksen jäsen 28
Varelius Juha Toimitusjohtaja 522

Yhteensä

 

852
     

Osakepalkkiojärjestelmistä on annettu tarkempi kuvaus liitetiedossa 19 Osakeperusteiset maksut sekä erillisessä selvityksessä yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä. Lähipiirin kanssa palveluiden myynteihin liittyvät liiketapahtumat olivat yhteensä 7 200 euroa (0 euroa 2014). Tavaroiden ja palveluiden ostoihin liittyvät liiketapahtumat olivat yhteensä 0 euroa (0 euroa 2014). Konsernilla ei ole lähipiirilainoja.