28. Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Konsernin liitetiedot

28. Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut


€ 000

2015

2014

2013


2012


2011

Toiminnan laajuus

     

 

 

Liikevaihto, € 000

107 880 97 433 99 740 100 448 121 940

- muutos edelliseen vuoteen, %

10,7 % -2,3 % -0,7 % -17,6 %

-6,8 %

Bruttoinvestoinnit, € 000

1 473 1 147 1 598 802 2 733

- % liikevaihdosta

1 % 1 % 2 %

1 %

2 % 

Aktivoinnit tutkimus- ja kehitystoimintaan

- - -

 -

-

- % liikevaihdosta

0 % 0 % 0 % 0 %

0 %

Henkilöstön määrä 31.12.

944 932 938 982

1 175

Henkilöstö keskimäärin

932 935 939 1 025

1 453

 

     

 

 

Kannattavuus

     

 

 

Liikevoitto, € 000

7 641 4 310 -2 822 6 884 -22 168

- % liikevaihdosta

7 % 4 % -3 % 7 %

-18 %

Tilikauden voitto, € 000

5 228 2 850 -4 067 4 024 -22 452

- % liikevaihdosta

5 % 3 % -4 % 4 %

-18 %

Oman pääoman tuotto, %

14 % 8 % -10 % 10 %

-42 %

Sijoitetun pääoman tuotto, %

16 % 9 % -4 % 11 % -29 %
 
         

Rahoitus ja taloudellinen asema

     

 

 

Korollinen vieras pääoma, € 000

13 513 16 245 16 883 19 849 21 872

Rahavarat, € 000

6 710 5 132 6 454 8 283 8 170

Nettovelkaantumisaste (Net gearing), %

17 %

30 %

 29 %

 28 %

34 %

Omavaraisuusaste, %

54 % 51 % 50 % 53 %

48 %

Liiketoiminnan rahavirta, € 000

6 679 1 824 4 855 19 946 8 842

Osingot (maksettu) *

1 039 2 082 2 082 2 077 5 577

Tulos/osake, eur, laimentamaton

0,25 0,14 -0,20 0,19

-1,08

Tulos/osake, eur, laimennettu

0,25 0,14 -0,20 0,19

-1,08

Oma pääoma/osake

1,96 1,76 1,73 2,01 1,90

Osinko/osake (2015 ehdotus)

0,08 0,05 0,10 0,10

0,10

Osinko/tulos

- 36 % -

53 %

-

Efektiivinen osinkotuotto

-

2 % 3 % 4 %

4 %

Hinta/voitto-suhde (PE)

28,04 19,0 -

13,79

-

Osakkeen alin kaupantekokurssi

2,74 2,66 2,65 2,28 2,30

Osakkeen ylin kaupantekokurssi

7,47 4,59 4,34 3,30

5,79

Osakkeen keskikurssi

4,05 3,79 3,19 2,82 3,88

Osakekannan markkina-arvo

146 338 55 529 81 624 54 694 50 519

Osakevaihto, kpl

7 652 995 3 864 505 4 095 297 1 652 971 7 135 305

Osakevaihto, %

37 % 19 % 20 % 8 %

34 %

 *Vuonna 2012 ja 2014 maksettu osingon sijasta oman pääoman palautuksena.
 

Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana on 20 768 097 kappaletta. Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärän painotettu keskiarvo on 20 768 097 kappaletta. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa on 20 741 144 kappaletta. Yhtiöllä on tilikauden lopussa hallussaan 57 372 kappaletta omia osakkeita.