3. Liiketoiminnan muut tuotot

Konsernin liitetiedot

3. Liiketoiminnan muut tuotot

€ 000

2015

2014

Avustukset

1 491 773

Muut tuotot

757 530

Yhteensä

2 248 1 303