4. Kertaluonteiset kulut

Konsernin liitetiedot

4. Kertaluonteiset kulut

Tilikaudella 2015 kertaluonteisina erinä kirjattiin 0,8 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja, jotka liiittyivät vuoden aikana toteutettuun uudelleenorganisointiin.