5. Tilintarkastajien palkkiot

Konsernin liitetiedot

5. Tilintarkastajien palkkiot

€ 000

2015

2014

Tilintarkastus

127 148

Muut lakisääteiset toimeksiannot

6 0

Veroneuvonta

30 31

Muut palvelut

66 55

Yhteensä

230 234