6. Liiketoiminnan muut kulut

Konsernin liitetiedot

6. Liiketoiminnan muut kulut

Seuraavassa taulukossa on esitetty viisi merkittävintä liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvää erää:

€ 000

2015

2014

Toimitilakulut

4 753 4 841

IT-kulut

2 466 3 222
Vapaaehtoiset henkilöstökulut 3 130 3 179
Matkustus 1 767 1 696

Ulkopuoliset palvelut

2 824 1 409

Muut kulut

3 086 2 789

Yhteensä

18 025 17 135