7. Tuotekehityskustannukset

Konsernin liitetiedot

7. Tuotekehityskustannukset

€ 000

2015

2014

Tuotekehityskustannukset

13 827 13 810

Yhteensä

13 827 13 810