8. Poistot

Konsernin liitetiedot

8. Poistot

€ 000

2015

2014

Poistot hyödykeryhmittäin

   

 

   

Aineettomat hyödykkeet

1 380

1 412

 

 

 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

   

Rakennukset

7 7

Koneet ja kalusto

1 174 1 072

Yhteensä

1 181 1 078

 

   

Poistot yhteensä

2 561 2 490