9. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

Konsernin liitetiedot 

9. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

€ 000

2015

2014

Palkat

58 280 52 984

Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt

9 159 8 566

Osakeperusteiset maksut

796 310

Muut henkilösivukulut

3 511 3 439

Yhteensä

71 746 65 300
     

Konsernin henkilökunta keskimäärin tilikaudella 

2015

2014

Liiketoiminnat

891 889

Hallinto ja johto

41 46

Yhteensä

932 935
     

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista ja lainoista esitetään liitetiedossa 26 Lähipiiritapahtumat.